Verbinding & co-creatie

Wijkbewoners, verenigingen, scholen, ouderen, kinderen en kunstenaars zetten gezamenlijk een professionele Volksopera neer.  Door co-creatie met de wijkbewoners en zoveel mogelijk belanghebbenden is er creatieve kracht om de leefbaarheid  in de wijken te verbeteren. Mensen uit de wijken spelen, zingen en organiseren de opera. Ze staan samen op het toneel, bouwen het decor, naaien de kostuums, verzorgen met elkaar de catering en helpen bij de publiciteit. Een jaar lang werken bewoners, lokale organisaties zoals scholen, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, het koor en de muziekvereniging samen om in juli 2019 te schitteren in de Volksopera.

Laat uw antwoord achter